Velikonoční Zajíček

Hledání velikonočního Zajíčka

Hledání velikonočního zajíčka je celoškolková akce, do které se zapojují všechny třídy. Je to vyvrcholení našeho jarního tvoření a práce s dětmi. Příprava na hledání Velikonočního zajíčka je provázána celým jarem. Zpíváme společně lidové písně, ke kterým nám hraje našekapela „Drnkota“