Aktuální

Milí rodiče,

Ve středu 1.9.2021 se těšíme na Vás i Vaše děti. Máme stále stejná pravidla v užití respirátorů a desinfekce rukou při vstupu do prostor mateřské školy všech osob mimo dětí, je dobré tento pohyb omezit na nejnutnější. O žádném testování dětí v mateřských školách se zatím nehovoří.

Pokud se nic nezmění, jsou v současné době stanoveny tyto podmínky pro návrat ze zahraničí:

Podle podmínek platných k dnešnímu dni jsou osoby (zákonní zástupci) povinny  informovat školy o cestách do zahraničí dětí a žáků v posledních 14 dnech. Podtrhuji, že jde o povinnost zákonných zástupců, škola není povinna tyto informace získávat.  Povinnost byla stanovena v Ochranném opatření – omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 23. 8. 2021 do odvolání), stejně tak v předchozí verzi tohoto Opatření. Informace jsou shrnuty také v materiálu Informace pro školy a školská zařízení – režim návratu ze zahraničí MŠMT ze dne 12. 7. 2021.

 

Dětem do 6 let věku po návratu do ČR ze země s velmi vysokým rizikem nákazy 7 dní a při návratu ze zemí s extrémním rizikem nákazy 10 dní nesmí být umožněn přístup do školy.

Budeme Vás tedy prosit před prvním vstupem Vašeho dítěte do MŠ informaci, že se Vás to netýká – viz dokument k provozu škol (bude připraven v šatnách tříd), 

DOKUMENT K PROVOZU ŠKOL- prohlášení zákonných zástupců

 

Pravidla pro návrat ze zahraničí včetně zemí rozlišených podle míry rizika naleznete na webu Ministerstva zahraničí zde .

 

 

           Těšíme se na Vás a děkujeme za pochopení, chráníme Vás i nás.