Aktuální

Vážení rodiče,

s ohledem na informace  MŠMT  bude od pondělí 12.4.2021 obnoven provoz naší školky pouze pro děti v povinném předškolním ročníku.

Školám je uložena povinnost testovat tyto děti 2x týdně Ag testy. Přítomnost dětí na prezenčním vzdělávání v MŠ je přímo podmíněna účastí na testování. 

Děti, pro které je provoz školky umožněn, musí být dle pokynů rozděleny do skupin o max.počtu 15 dětí.

Krátké instruktážní video

Bližší informace k provozu a testování dětí AG testy

 

Děkujeme za pochopení.

 

Výše školného se bude vyúčovávat podle skutečně uzavřených dnů, v tuto chvíli nevíme jak dlouho bude mateřská škola uzavřena (prozatimní  doba uzavření z nařízení vlády je 3 týdny, tato doba se ale může měnit).  

 

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání bude vyúčtována po ukončení krizového opatření.
Stravné bude vyúčtováno na konci školního roku.
Děkujeme za pochopení

Pro děti zaměstnanců IZS bude otevřená skupina v ZS Lobkovocovo náměstí, pro předškolní děti také.  Ty budou mít skupinu zajištěnou v budově Perunova.Rodiče prostřednictvím zaměstnavatele hlásí na MHMP.