Aktuální

Vážení rodiče,

s ohledem na informace MŠMT  bude od pondělí 3.5.2021 obnoven provoz naší školky všechny pro děti, 

přítomnost dětí na prezenčním vzdělávání v MŠ bude bez testování

 

Těšíme se na Váš, kolektiv MŠ

 

Výše školného se bude vyúčovávat podle skutečně uzavřených dnů.

 

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání bude vyúčtována po ukončení krizového opatření.
Stravné bude vyúčtováno na konci školního roku.
Děkujeme za pochopení

Pro děti zaměstnanců IZS bude otevřená skupina v ZS Lobkovocovo náměstí, pro předškolní děti také.  Ty budou mít skupinu zajištěnou v budově Perunova.Rodiče prostřednictvím zaměstnavatele hlásí na MHMP.