6.třída Veverky

                                             
ŠATNA

JÍDELNA
  

TŘÍDA

UMÝVÁRNA

LOŽNIČKA