Termín zápisu

 ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 SE BUDE KONAT VE DNECH 6. a  7. 5. 2024
 

 

Termín pro podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání do naší mateřské školy je vyhlašován ve spolupráci se zřizovatelem (MČ Praha 3) jednou ročně vždy od 2. do 16. května. Probíhá ve dvou po sobě jdoucích pracovních dnech. Termín oznamuje zřizovatel v Radničních novinách a na svých webových stránkách, mateřská škola jej zveřejňuje vyvěšením plakátu na viditelném místě, taktéž na svých webových stránkách.