Termín zápisu

 ZÁPIS DO MŠ SE BUDE KONAT VE DNECH 6. A 7.5.2019  od 13:00 do 17:00

 

Termín pro podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání do naší mateřské školy je vyhlašován ve spolupráci se zřizovatelem (MČ Praha 3) jednou ročně vždy v termínu od 2. do 16. května. Probíhá ve dvou po sobě jdoucích pracovních dnech od 13.00 do 17.00 hodin. Termín oznamuje zřizovatel v Radničních novinách a na svých webových stránkách, mateřská škola jej zveřejňuje vyvěšením plakátu na viditelném místě, taktéž na svých webových stránkách. Od 1.4.  jsou k vyzvednutí na jednotlivých třídách formuláře žádosti o přijetí.