Termín zápisu

 ZÁPIS DO MŠ SE BUDE KONAT VE DNECH 2. - 16.5.2021 
(konkrétní dny budou případně upřesněny během měsíce března)

 

Termín pro podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání do naší mateřské školy je vyhlašován ve spolupráci se zřizovatelem (MČ Praha 3) jednou ročně vždy v termínu od 2. do 16. května. Probíhá ve dvou po sobě jdoucích pracovních dnech od 13.00 do 17.00 hodin. Termín oznamuje zřizovatel v Radničních novinách a na svých webových stránkách, mateřská škola jej zveřejňuje vyvěšením plakátu na viditelném místě, taktéž na svých webových stránkách.