Podzimníček

Hledání skřítka Podzimníčka - lampiónkový průvod

 

Hledání skřítka Podzimníčka je celoškolková akce, do které se zapojují všechny třídy. Je to vyvrcholení našeho podzimního tvoření a práce s dětmi. Příprava na hledání skřítka Podzimníčka je provázána celým podzimem. Zpíváme společně lidové písně, ke kterým nám hraje naše kapela „Drnkota“.

Den před světýlkovým průvodem s dětmi v dopoledních hodinách uspáváme skřítka Podzimníčka. V prostorách naší zahrady mu vyrobíme domeček, kam ho uložíme ke spánku, zachumláme do peřinek a všichni společně mu zazpíváme podzimní písničku na dobrou noc, kterou jsme se učili.

Druhý den ráno se děti jdou cestou do školky podívat, zda-li Podzimníček stále spí ve svém domečku. Když všichni zjistíme, že v domečku není, je to impuls jít ho hledat. S dětmi se domluvíme, že vyrazíme odpoledne a poprosíme o pomoc i rodiče, aby nás bylo na hledání víc. Protože bývá brzy tma, musíme si sebou vzít lucerničky, které nám posvítí na cestu.

Program začíná půlhodinovým zpěvem s dětmi a Vámi, kdy si s doprovodem naší kapely „Drnkota“ společně zazpíváme podzimní písničky. Když se sejdou všechny děti i jejich rodiče, společně se vydáváme na cestu parkem, kde nám Podzimníček rozmístil světýlka, abychom ho snáze našli. U posledního světýlka na nás už čeká spící skřítek Podzimníček. Rodiče se na chvilku rozloučí se svými ratolestmi, které jdou ke své paní učitelce. Společně pomocí písničky skřítka vzbudíme a poděkujeme mu za krásné podzimní dary, které nám příroda dává. Předáme mu dárečky, které pro něj každá třída připravila. Skřítek nám na oplátku rozdá sladká podzimní jablíčka. Náš poslední ukol je ho znovu uspat naší podzimní ukolébavkou a těšit se za rok, až se znovu sejdeme.