O naší školce

Šestitřídní mateřská škola byla zřízena z bývalých jeslí v roce 1997. Je tvořena třemi pavilony, které jsou propojeny zasklenou spojovací chodbou. Celý objekt leží mimo rušné komunikace v zeleném pásmu na okraji Riegrových sadů, pyšníme se zrekonstruovanou netradiční zahradou a nově zbudovanou tělocvičnou. Mateřská škola má kapacitu 157 dětí, která je plně využita.

Každá třída má k dispozici hernu, ložničku, ( pracovní třídu) , jídelnu, šatnu a sociální zařízení. Třídy jsou členěny podle  herních koutků ( kadeřnictví, obchod, kuchyňka, ordinace, relaxační koutek, tvůrčí-výtvarně pracovní koutek, pokusný koutek se skumavkami  s mikroskopy)j.

 V hospodářském pavilonu máme tělocvičnu, kterou využíváme kromě sportování také ke kulturním akcím.

Výzdoba všech prostor, včetně spojovací chodby, je tvořena dětmi (během Jarmarku zde probíhá výstava dětských prací, které tvoříme celý rok). K dispozici na třídách máme dětské knihy i odborné publikace(poradníček pro rodiče nabízíme v každé šatně). 

Kolektiv zaměstnanců je stálý (ředitelka, 11 učitelek a provozní zaměstnanci) a všichni společně tvoříme naší školkovou kapelu „Drnkota“.

Spolupracujeme s okolními základními školami, s Pedagogicko- psychologickou poradnou v Praze 3,  pediatrem, S MČ Praha 3, s koncertní a výstavní síní Atrium na Žižkově a Palácem Akropole ( Integrovaný festival Slunce). K našim školním akcím využíváme také park Rajská zahrada, venkovní hřiště TJ Sokol a někdy i Riegrovy Sady (jsme velice omezeni volným pobíhání psů).

Školní vzdělávací program nese název „Jen si děti všimněte, co je krásy na světě“ se zaměřením na esteticko – citové tvořivosti, rozvíjení osobnosti dítěte s komunikativními dovednostmi, neformální spolupráci s rodinou a radost ze zdravého pohybu (a všeho co k němu patří). Rodičům umožňujeme přístup do tříd v průběhu celého dne.

Filosofií výchovné práce naší MŠ je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti v přirozeném a podnětném prostředí v souladu s individuálními potřebami a zájmy dítěte.