Kritéria

KRITÉRIA

Kritéria pro přijeté dětí do naši matřské školy

- trvalé bydliště dítěte v obvodu Prahy 3 (spádovost MŠ)
- děti v posledním ročníku (od 1.9.2018  je povinné předškolní vzdělávání pro děti  které ke   31.8.2019 dovrší 5-ti let, spádovost MŠ

- děti čtyřleté které ke   31.8.2019 dovrší 4-ti let - spádovost MŠ
- děti tříleté které ke   31.8.2019 dovrší 3-ti let - spádovost MŠ

 

- věk dětí – nejstarší – podle data narození do naplnění kapacity