Kritéria

KRITÉRIA

Kritéria pro přijeté dětí do naši matřské školy

- dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v obvodu městské části Praha 3.
- děti v posledním ročníku (od 1.9.2021  je povinné předškolní vzdělávání pro děti  které ke   31.8.2022 dovrší 5-ti let,

- spádovost MŠ (obvod Prahy 3)

- děti čtyřleté které ke   31.8.2021 dovrší 4-ti let - spádovost MŠ

- děti tříleté které ke   31.8.2021 dovrší 3-ti let - spádovost MŠ
 

- věk dětí – nejstarší – podle data narození do naplnění kapacity