Dokumenty Covid-19

Rodiče, kteří v tomto období přivedou své dítě do mateřské školy, si jsou vědomi faktu, že Mateřská škola Vozová 5 nemůže zaručit, že se jakékoli dítě nenakazí kapénkovou respirační chorobou, včetně COVID -19

Všechny tyto dokumenty je zapotřebí přinést řádně vyplněné v den nástupu do mateřské školy 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

POVĚŘENÍ ZÁKONÉHO ZÁSTUPCE

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU